UE BERD Facilitate de Finanțare a Energiei Durabile pentru IMM din Romania

 • Finanțare
 • Consultanță tehnică gratuită
 • Granturi UE
 
pentru Eficiență Energetică și Energie Regenerabilă
 
Furnizori
Producătorii, furnizorii și instalatorii pot înregistra produse și servicii ce promovează eficiența energetică și energia regenerabilă spre a deveni eligibile pentru finanțare prin RoSEFF.
ÎNREGISTRAREA E GRATUITĂ!
Finanțatori
Instituții Financiare Participante
brc
brd
brd
unicredit
Urmărește-ne pe
Facebook linkedin
Parteneri


Tractabel Engineering
SBI
ROMNET

Newsletter RoSEFF
Lista Echipamentelor și Măsurilor Eligibile - LEME
 
Procedura 'fast-track' pentru finanțarea Investițiilor Mici și Simple de până la 250.000 Euro
 •  Puteti aplica pentru finanțare online, astăzi.
 •  RoSEFF poate ajuta finanțarea de investiţii mult mai mari - dar o altă procedură este utilizată

Granturile UE pot reprezenta 10% sau 15% din costurile eligibile

 • 10 % dacă este utilizată o singură măsură (exemplu: iluminat);
 • 15 % dacă sunt utilizate mai multe măsuri (exemplu: iluminat și cazan)

O gamă variată de echipamente este afișată pe lista LEME – ex:

 • Echipamente electrice:
  • Motoare electrice cu variatoare de turație, variatoare de turație, electrocasnice, SME 
 • Iluminat – iluminare cu LED; lămpi ‘clasa A’; tuburi de lumina
 • Mașini – compresoare, tractoare, echipamente agricole
 • Regenerabile
  • Sisteme solare pentru apă caldă
  • Cazanele cu biomasă (lemn, peleți, rumeguș, brichete lemn, deşeuri agricole)
  • Sisteme cu biogaz și cazane cu biogaz
  • (Sistemele hidro utilizează procedura RoSEFF pentru investiții complexe – nu LEME)
 • Reabilitarea termică a clădirilor
  • Izolare – polistiren, panouri de tip sandwich
  • Geamuri și uși – tâmplărie tip termopan, uși industriale izolatoare manuale și automate
 • Pompe de căldură – pompe de căldură apă/sol și sisteme la cheie
 • Cazane, arzătoare, panouri radiante – cazane pe gaz, arzătoare, panouri radiante pe gaz cu infraroșu
 • Cogenerare – sistemele mici sunt listate in LEME; sistemele mari utilizează altă procedură

Costurile eligibile includ materialele conexe și instalarea pentru unele tehnologii – ex:

 • Izolarea acoperișului/terasei – materialele conexe izolării hidro și costurile instalării sunt eligibile
 • Sisteme solare pentru apă caldă – întreg sistemul este eligibil – nu doar panourile solare
 • Costurile de instalare sunt limitate ca procent din costurile echipamentelor

Un AVIZ LEME (Certificat de Eligibilitate Tehnică) poate fi generat pentru fiecare element eligibil

 • Detaliază costurile eligibile ale echipamentului, de instalare, procedurile step-by-step și multe altele
 • Un exemplu de AVIZ LEME pentru fiecare tip de echipament poate fi vizualizat online
 • Un AVIZ LEME personalizat este eliberat automat prin e-mail, când se aplică pentru finanţare on-line

Unele echipamente sunt ‘generic eligibile’ – chiar dacă marca/modelul specificat nu este listat pe LEME

 • Ex: toate lămpile ‘clasa A’ sau LED; toate cazanele în condensație pe gaz
 • Se poate genera un ‘AVIZ LEME Generic’ pentru aceste categorii de echipamente

Pentru celelalte tipuri de echipamente, doar mărcile/modelele listate sunt eligibile

 • Ex: materiale izolatoare pentru perete ce îndeplinesc criteriile tehnice, în funcție de rezistența termică

LEME este o listă deschisă… și listarea produselor eligibile este gratuită!

 • Orice produs care îndeplinește criteriile tehnice de eligibilitate de pe www.seff.ro poate fi adăugat
 • Puteți să încărcați produsele prin intermediul site-ului, sau puteți contacta Help Desk RoSEFF


 

LISTA ECHIPAMENTELOR ȘI MĂSURILOR ELIGIBILE - LEME