Prezentarea RoSEFF de la simpozionul AHK de eficiențã energeticã și energii regenerabile

Prezentarea RoSEFF de la simpozionul AHK de Eficiență energetică și Energii regenerabile în sere, solarii și zootehnie.

Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană  (AHK) a organizat o conferință despre eficiență energetică și energii regenerabile în sere, solarii și zootehnie la Hotelul Marriott, București.

Descărcați 'UE BERD RoSEFF și Investiții în Sectorul Agricol Românesc finanțate cu Grant-uri UE ….rapid!' (variantă în engleză)

Managerul de Proiect RoSEFF, d-ul Mark Velody a prezentat programul RoSEFF, incluzând de asemenea și exemple despre investiții relevante care s-au finanțat prin UE BERD - Facilitate de Finanțare pentru Eficiență Energetică (EEFF) pentru cazul în care nu s-au regăsit exemple relevante în portofoliul RoSEFF – cum ar fi termoizolarea halelor de creștere porci și înlocuirea liniei de hrănire a păsărilor.

Au fost distribuite buletine informative cu exemple de investiții finanțate prin RoSEFF realizate în sectorul agricol și agro-alimentar