Eligibilitate
Bine ați venit pe pagina cu criteriile de eligibilitate RoSEFF! Aici puteți descoperi:
Ce fel de investiții pot fi finanțate folosind RoSEFF?
 

 1. Investiții simple în eficiență energetică și tehnologii regenerabile realizate de către IMM:

 •   În măsuri/echipamente de pe Lista Echipamentelor și Măsurilor Eligibile (LEME);
 • Pot fi accesate împrumuturi RoSEFF de până la 250.000 Euro.

2. Investiții complexe și de anvergură în eficiență energetică realizate de IMM:

 • Îmbunătățiri ale eficienței energetice în industrie;
 • Pot fi accesate împrumuturi RoSEFF de până la 1 milion Euro.

3. Investiții în energie regenerabilă realizate de către IMM:

 • Pot fi accesate împrumuturi RoSEFF de până la 1 milion Euro.

4. Investițiile în eficiență energetică și energie regenerabilă pentru reabilitarea clădirilor realizate de către IMM sau Asociații de Locatari:

 • Pot fi accesate împrumuturi RoSEFF de până la 1 milion Euro.

5. Împrumuturi pentru dezvoltarea afacerii pentru IMM:

 • Pentru producătorii, furnizorii şi instalatorii de produse şi servicii energetice;
 • Pot fi accesate împrumuturi RoSEFF de până la 1 milion Euro.
 

Cine poate împrumuta folosind RoSEFF?

 

 Clienții solvabili din punct de vedere bancar, acesta fiind cel mai important criteriu de eligibilitate. Este necesară satisfacerea condiții lor pentru împrumut ale Instituției Financiare Participante pentru a putea accesa programul RoSEFF:

 • IMM-urile din sectorul privat - definite conform legilor UE ca având mai puțin de 250 angajați și o cifră de afaceri mai mică de 50 milioane Euro sau active mai mici de 43 milioane Euro.
 • Asociațiile de Proprietari - dacă cel mult 25% din totalul acțiunilor sunt deținute sau controlate de către instituții publice, atunci ele nu pot fi sunt considerate private.
 • Companiile de servicii energetice (ESCO) pot folosi RoSEFF dacă beneficiarul final satisface definiția UE pentru IMM.
 

Care este valoarea maximă acordată unui împrumut RoSEFF și a grantului UE?

 
 • Împrumuturile RoSEFF pot atinge 1 milion Euro din costul investiției indiferent de valoarea totală a  acesteia.
 • Granturile UE sunt de maxim 15% din valoarea totală a Costurilor Eligibile ale investiției, pentru care se face împrumut, atingând un maxim de 150.000 Euro pentru fiecare împrumutat. Valoarea grantului UE variază în funcție de investiție - pentru mai multe detalii vă rugăm vizitați pagina GRANTURI UE .
 • Împrumuturile cu o valoare mai mare de 1 milion Euro sunt posibile, dar trebuie aprobate, de la caz la caz, în prealabil de către BERD. Nici o companie nu poate primi un grant UE mai mare de 150.000 Euro în cadrul programul RoSEFF.
 • Împrumuturile RoSEFF de până la 250.000 Euro sunt posibile pentru investiţiile simple selectate din Lista Echipamentelor și Măsurilor Eligibile (LEME). Este posibil ca o companie să beneficieze de mai multe împrumuturi pentru investiţii simple până la o sumă de maxim 1 milion Euro.
 

Ce fel de investiții nu pot fi finanțate folosind RoSEFF?

 
 •  Investițiile în clădiri noi care deja satisfac standardele românești în ceea ce privește eficiența energetică.
 • Investițiile pentru producția de biocombustibili folosiți pentru transport.
 • Investițiile care se regăsesc pe lista de excluziuni BERD pe motive sociale sau de mediu.
 • Finanțarea cumpărării de terenuri.
 • Activități imobiliare care implică cumpărarea sau vânzarea cu scopul de a face profit pe termen mediu sau scurt.
 

Ce se întâmpla cu TVA-ul în cadrul RoSEFF? 

 
 • Împrumuturile RoSEFF nu sunt utilizate în mod curent pentru plata TVA-ului.
 • Dacă valoarea finanțării TVA-ului este inclusă în împrumut, atunci grantul UE este calculat în funcție de costul investiției excluzând TVA-ul.
 

Este posibil leasingul în cadrul RoSE FF?

 
 • Leasingul este posibil dacă Instituția Financiară Participantă are afiliată o companie de leasing.
 • Până acum, doar Banca Transilvania a stabilit facilitatea leasing RoSEFF prin BT Leasing.
 

Ce alte tipuri de finanțări pot fi combinate cu RoSEFF?

 
 • Singura restricție de finanțare este aceea că aceeași investiție nu poate beneficia de mai multe granturi UE, de exemplu: un grant acordat pentru RoSEFF și un grant provenit din fondurile structurale nu se pot cumula.
 • Împrumutații trebuie să semneze o declarație prin care confirmă faptul că nu au primit nici un grant UE pentru aceeași investiție, înainte de a beneficia de consultanță tehnică gratuită pentru RoSEFF sau înainte să înceapă să negocieze cu o Instituție Financiară Participantă pentru acordarea unui împrumut RoSEFF .
 

 

Găsiți și criteriile de eligibilitate de bază pentru RoSEFF:

Criterii de eligibilitate RoSEFF pentru investiții simple la scară mică

 
 •  Echipamentele și materialele care se regăsesc pe Lista Echipamentelor și Măsurilor Eligibile (LEME) sunt eligibile pentru finanțare folosind RoSEFF. Nu trebuie decât să alegeți măsurile/ echipamentele din lista LEME și să aplicați online pentru un împrumut RoSEFF de până la 250.000 Euro.
 • Dacă proiectul demarat prin alegerea unor măsuri/ echipamente de pe lista LEME, considerat o investiție simplă, înglobează mai multe măsuri de eficiența atunci clientul poate cere un studiu tehnic gratuit finanțat de UE și efectuat de Tractebel Engineering.
 •  Granturile UE pentru aceste tipuri de investiții au o valoare de:
  • 10% din valoarea totală a proiectului, respectiv a împrumutului de la IFP, dacă se implementează doar o singură măsură de eficiență energetică;
  • 15 % din valoarea totală a proiectului, respectiv a împrumutului de la IFP, dacă se implementează mai multe măsuri de eficiență energetică;
  • este posibil ca o companie să folosească procedura rapidă pentru mai multe împrumuturi de investiții în valoare totală de maxim 1 milion Euro, iar grantul acordat pentru valoarea totală cumulată a acestora este de maxim 150.000 Euro.
 

Criterii de eligibilitate RoSEFF pentru investiții complexe la scară mare

 

Investițiile trebuie să satisfacă criteriile minime tehnice și economice de eligibilitate:

 • Rata minimă de economisire a energiei (REE) trebuie să fie de 20% sau rata minimă de reducere a emisiilor de CO2 trebuie să fie de 20%, comparativ cu situația actuală.
 • Rata internă de rentabilitate (RIR) trebuie să fie minim 10%.

Dezvoltarea  capacității de producție până la 100% este permisă:  

 • Investițiile care implică mărirea volumului producției sau a capacității de operare până la dublarea volumului inițial pot fi finanțate cu RoSEFF.
 • În cazuri excepționale, cu acordul BERD, RoSEFF poate fi folosit pentru a finanța o investiție care are drept scop mai mult decât dublarea capacității de producție. Finanțarea obținută prin RoSEFF este însă limitată la valoarea pe care ar avea-o împrumutul pentru dublarea capacității de producție.
 • Economiile specifice de energie sunt calculate (pe unitatea de producție sau pe capacitatea de operare, multiplicat cu noul volum al producției).
 

Criterii de eligibilitate RoSEFF pentru investiții în energie regenerabilă

 
 • Investițiile în energie hidro cu o putere instalată de până la 10 MW, energie termică și/ sau electrică produsă pe bază de biomasă, energie solară, pompe de căldură geotermale și motoare pe biogaz pot fi finanțate prin RoSEFF și pot primi granturi UE de până la 15% (cu excepția panourilor fotovoltaice).
 • Investițiile în energie hidro sunt sub incidența reglementărilor BERD pentru conformitate cu Normele de mediu pentru producere din surse hidro .
 • Rambursarea împrumutului pentru investițiile în energie regenerabilă trebuie să se realizeze în mai puțin de 15 ani.
 • Venitul Net Actualizat (VNA) pentru investițiile în energie regenerabilă trebuie să fie pozitive (folosind o rată de actualizare de 8%).
 • Investițiile în energie regenerabilă trebuie să genereze cel puțin 1.3 kWh/ an pe 1 Euro investit (acest lucru însemnând că toate investițiile în energie regenerabilă trebuie să respecte acest criteriu)
 • Capacitatea de producere a energiei rezultată din investiție nu trebuie să depășească 50 MW.
 

Criterii de eligibilitate RoSEFF pentru investițiile în clădiri

 
 • Clădirile rezidențiale, administrative și comerciale  sunt supuse Directivei UE privind Performanța Energetică în Clădiri și trebuie să atingă o Rată de Economisire a Energiei de 30%. Tractebel Engineering va emite un Certificat de Performanță Energetică (CPE) pentru clădirile din această categorie care vor primi finanțare prin acest program RoSEFF.
 • Alte tipuri de clădiri cum ar fi cele industriale, trebuie să satisfacă aceleași condiții de eligibilitate ca și cele pentru investiții complexe (vezi mai sus condițiile – minimum 30% REE sau minimum 30%  reducere de emisii CO2  și o Rată Internă de Rentabilitate (RIR) de 10%).
 • Alte tipuri de investiții în clădiri, trebuie să satisfacă aceleași condiții de eligibilitate ca și cele pentru investiții complexe (vezi mai sus condițiile – minimum 20% REE sau minimum 20% reducere de emisii CO2  și un RIR de 10%).
 • Exemplele de proiecte eligibile pentru clădiri includ: înlocuirea de boilere, micro-cogenerarea, reabilitarea punctelor termice, măsurarea consumului de căldură, instrumente de control al temperaturii, sisteme de management energetic pentru clădiri, dublarea geamurilor, izolarea pereților exteriori, izolarea acoperișului, izolarea subsolului, înlocuirea sistemelor de încălzire, sisteme de ventilație cu recuperare a căldurii, economizoare, înlocuirea de electrocasnice (aragazuri, mașini de spălat, uscătoare), înlocuirea de corpuri de iluminat cu cele cu variator de intensitate, senzori de zi, senzori de prezență, iluminare algoritmică, instalarea de luminatoare, ventilație naturală, înlocuirea sau reabilitarea compresoarelor, pompe cu modulare de frecvență, ventilatoare, motoare și acționări, aer condiționat cu volum de aer variabil, uși de garaj, panouri solare, boilere folosind biomasa, utilizarea energiei geotermale pentru încălzire/răcire cu sau fără pompă de căldură, utilizarea apelor de suprafață pentru încălzire/răcire cu pompă de căldură, încălzire sau răcire folosind sisteme solare).
 

Criterii de eligibilitate RoSEFF privind împrumuturile pentru dezvoltarea afacerii pentru furnizorii de echipamente eficiente energetic

 
 • Împrumuturile pot fi  acordate  pentru susținerea dezvoltării afacerii producătorilor, furnizorilor sau instalatorilor care se regăsesc pe listele LEME și LESI.
 • Pentru aceste tipuri de împrumuturi nu se acordă granturi UE.
 

 show more

  Această pagină constituie un rezumat al documentului Reguli de Eligibilitate RoSEFF.

Nu sunteți sigur că ideile dumneavoastră de investiție sunt eligibile?

 V ă rugăm contactați Help Desk RoSEFF - 031 224 8104, seff@seff.ro