Întrebări frecvente
Bine ați venit pe pagina de Întrebări Frecvente (FAQ) / Interpretarea regulilor RoSEFF
 
Această secţiune deserveşte două scopuri:
 • Construirea unui FAQ uşor de înţeles – pentru site-ul RoSEFF
 • Definirea metodelor de lucru ce reprezintă modul stabilit de interpretare al diferitelor reguli RoSEFF, rezultat în urma discuţiilor şi corespondenţei dintre Consultantul Proiectului, BERD, Instituţiile Financiare Participante şi, câteodată, UE.
 
Întrebări Frecvente despre eligibilitatea utilizării RoSEFF
 • Cine poate utiliza RoSEFF?
 
RoSEFF poate fi utilizat de trei tipuri de organizaţii:
1. Întreprinderile Mici şi Mijlocii din sectorul privat
- Dacă mai mult de 50% din acţiuni sunt private, compania este considerată privată
- Pentru definiţia IMM, vedeţi următorul FAQ
2. Asociaţiile de locatari
- Dacă 25% sau mai mult din capitalul sau drepturile de vot ale asociaţiei sunt controlate de companii de stat, asociaţia nu este considerată privată şi deci nu poate folosi RoSEFF
3. Companiile ce oferă servicii energetice (ESCO)
- Pot utiliza RoSEFF ESCO ce realizează împrumuturi prin RoSEFF în scopul furnizării de servicii de eficienţă energetică terţilor consumatori de energie electrică
- ESCO nu trebuie să fie IMM, însă utilizatorul final de energie da
- În cazul în care ESCO este finanţat prin RoSEFF, grantul UE va ajunge la utilizatorul final de energie, nu la ESCO.
Entitatea care doreşte să realizeze împrumutul trebuie să fie solvabilă, adică să întrunească cerinţele impuse acordării împrumutului de către BCR, BRD, Banca Transilvania sau UniCredit Tiriac Bank.
 
 
 • Ce este un IMM?
 
Cea mai simplă definiţie a unui IMM, o companie care are:
- Cel mult 249 angajaţi
- Fie o cifră de afaceri mai mică sau egală cu 50 milioane euro, fie active ce nu depăşesc 43 milioane euro.
Companiile ce întrunesc aceste condiţii, care nu fac parte dintr-un grup şi a căror acţionari nu sunt acţionari importanţi în alte companii sunt în mod clar IMM.
Companiile care îndeplinesc cerinţele definiţiei simple enunţate mai sus, dar care fac parte dintr-un grup de companii şi/sau a căror acţionari sunt de asemenea acţionari importanţi în alte companii pot sau nu să fie definite ca IMM. În acest caz, este necesară consultarea unei definiţii complexe, expusă în Recomandarea Comisiei Europene din 6 mai 2003 (OJ L 124, 20 mai 2003, p.36 - încorporată în legislaţia României ca Legea nr. 346/2004).
Această broşură a UE clarifică definiţia unei IMM.
Cu toate acestea, dacă în continuare nu sunteţi siguri de statutul de IMM al companiei dumneavoastră, vă rugăm să contactaţi Help Desk-ul RoSEFF pentru asistenţă.
 
 
 • Este posibil ca o companie ce a depăşit recent 249 de angajaţi să utilizeze RoSEFF?
 
Depinde, legislaţia ce defineşte o IMM este prea complexă spre a fi rezumată aici, însă în cazul în care compania dumneavoastră se află într-o asemenea situaţie vă rugăm să contactaţi Help Desk-ul RoSEFF.
 
 
 • Este posibil ca o asociaţie de locatari să utilizeze RoSEFF?
 
Da – majoritatea asociaţiilor de locatari pot utiliza RoSEFF. Singura excepţie este că, dacă 25% sau mai mult din capitalul sau drepturile de vot ale asociaţiei sunt controlate de instituţii publice, asociaţia nu este considerată privată şi deci nu poate utiliza RoSEFF.
 
 
 • Este posibil ca o Companie de Servicii Energetice (ESCO) să utilizeze RoSEFF?
 
Da.
ESCO – sau o Companie de Servicii Energetice – utilizează un model de finanţare prin care investeşte într-un echipament de eficienţă energetică – în general, dar nu întotdeauna, un sistem combinat de producere al energiei electrice şi termice – ce este instalat la amplasamentul clientului său, care cumpără energie electrică şi termică de la ESCO la un preţ stabilit pe o perioadă determinată (un anumit număr de ani). În urma semnării contractului, echipamentul va fi predat conducerii firmei client. Această procedură este cunoscută sub numele de contract în regim BOOT (Build – Own – Operate – Transfer). Menţionăm că pot exista variaţii la acest regim de bază.
 
Beneficiile finanţării investiţiilor în eficienţă energetică printr-o ESCO sunt:
• Clientul îşi reduce cheltuielile cu energia electrică şi termică fără a realiza o investiţie şi
• ESCO acoperă cheltuielile de capital, operare şi finanţare, şi realizează profit, producând energie electrică şi termică la un preţ scăzut şi reducând consumul total de energie al clientului prin eficienţă energetică
 
Modelul ESCO este compatibil cu RoSEFF, fiind supus următoarelor reguli:
1. Compania care utilizează energia electrică şi termică – nu ESCO – va primi grantul de la UE;
2. Limitarea de 1 milion euro per sub-contractant nu se aplică unei ESCO – această facilitate poate fi utilizată de mai multe ori pentru investiţii ESCO separate cu diferite IMM.
3. Condiţia de a întruni definiţia legală a unei IMM se aplică utilizatorului final de energie şi nu ESCO, care poate fi o IMM sau o companie mare.
Observaţie: se utilizează o versiune specială a Scrisorii RoSEFF de Angajament în cazul finanţării ESCO, care trebuie semnată şi ştampilată atât de către ESCO (ca viitor sub-contractant RoSEFF) cât şi de către utilizatorul final de energie (ca viitor beneficiar al grantului UE RoSEFF).
 
 
 • Este posibil ca o ESCO care nu este IMM să utilizeze RoSEFF?
 
Da. Clientul Companiei ce oferă servicii energetice – entitatea care va beneficia de grantul UE – trebuie să fie o IMM privată, însă ESCO (debitorul) poate fi o companie mare, mijlocie sau mică.
 
 
 • Cine nu este eligibil pentru a utiliza RoSEFF?
 
RoSEFF nu poate fi utilizat de:
 
 • Companiile mari – cu mai mult de 249 de angajaţi sau care nu întrunesc prin alte căi definiţia legală a unei IMM
 • Unele companii din sectorul privat – implicate în activităţi cum ar fi jocurile de noroc, comercializarea de arme şi activităţi care se află pe lista socială şi de mediu interzisă a BERD. De asemenea, companiile a căror activitate o constituie producerea, ambalarea şi distribuirea de băuturi alcoolice spirtoase sau tutun nu sunt eligibile pentru a utiliza RoSEFF
 • Companiile din sectorul public, municipalităţile etc.
 
 
Întrebări Frecvente despre investiţiile ce pot fi finanţate utilizând RoSEFF
 
 • Ce categorii de investiţii sunt eligibile pentru finanţare prin RoSEFF?
 
Sunt eligibile cinci tipuri de investiţii:
 • 1. Investiţii mici și simple sunt finanţate utilizând împrumuturi de până la 250.000 euro pentru tehnologii provenind din Lista Echipamentelor şi Măsurilor Eligibile (LEME)
 • 2. Investiţii complexe în eficienţă energetică ce aduc economii de energie de cel puţin 20% sau o reducere a emisiilor de CO2 cu 20% şi atingerea unei rate interne de rentabilitate din economii de energie de cel puţin 10%
 • 3. Investiţii în energie regenerabilă – sunt eligibile panourile solare pentru prepararea apei calde, sisteme cu biomasă sau biogaz. Unele investiţii în energie regenerabilă, cum ar fi microhidrocentralele, pot fi eligibile dacă generează 3kWh/an per euro investit şi au o valoare pozitivă a Venitului Net Actualizat. Investiţiile în biocombustibili pentru transport nu sunt eligibile spre a fi finanţate prin RoSEFF
 • 4. Clădirile – pot fi finanţate prin RoSEFF investiţiile complexe care contribuie la reducerea consumului de energie într-o clădire existentă cu cel puţin 30%
 • 5. Împrumuturi pentru extinderea afacerilor – împrumuturi pentru dezvoltarea afacerilor companiilor producătoare sau distribuitoare de produse și servicii de eficiență energetică şi energie regenerabilă.
Observaţie: pentru investiţiile care se încadrează la punctele 2, 3 şi 4 de mai sus, Tractebel Engineering va analiza reducerea consumului de energie, emisiile de CO2 şi indicatorii economici de performanţă ca parte a unui pachet de consultanţă tehnică (gratuită) ce este parte integrantă din RoSEFF.
 
 
 • Care sunt investiţiile de eficienţă energetică tipice în industrie şi agricultură?
 
Exemple de sub-proiecte eligibile în industrie şi agricultură (includ, dar nu sunt limitate la):
 • Sisteme de cogenerare;
 • Retehnologizarea cazanelor (comenzi automate, economizoare, izolaţie îmbunătăţită, arzătoare regenerative, automatizare la purjare etc.);
 • Înlocuirea cazanelor vechi pe gaz cu cele în condensaţie;
 • Trecerea de la încălzirea electrică la încălzirea directă pe bază de combustibil;
 • Eficientizarea proceselor prin implementarea automatizărilor;
 • Retehnologizarea sistemelor de distribuţie a aburului: instalarea separatoarelor de abur, recuperarea unei cantităţi mai mari de condens etc.;
 • Recuperarea căldurii din procesele tehnologice (ex: instalarea de economizoare cu scopul preîncălzirii, recuperarea căldurii pentru încălzirea spaţiilor, recuperarea căldurii pentru uscare etc.);
 • Instalarea de aparate frigorifice cu absorbţie;
 • Instalarea de aparate frigorifice noi;
 • Instalarea de variatoare de turație pe motoarele electrice;
 • Reabilitarea sistemelor pneumatice (ex: descentralizarea şi/sau redimensionarea compresoarelor, înlocuirea compresoarelor vechi cu unele noi);
 • Implementarea Sistemelor de Management al Energiei sau Sistemelor de Management al Energiei pentru Clădiri.
 
 
 • Care sunt investiţiile în eficienţă energetică şi energie regenerabilă tipice pentru clădiri?
 
Exemple de sub-proiecte eligibile pentru clădiri (includ, dar nu sunt limitate la):
 • Înlocuirea cazanelor vechi şi cu randamente scăzute cu unele noi şi eficiente, cu sau fără schimbare de combustibil;
 • Implementarea de sisteme de cogenerare/trigenerare;
 • Reabilitarea punctelor termice şi implementarea contoarelor de energie termică;
 • Implementarea dispozitivelor de control individual al căldurii;
 • Implementarea Sistemelor de Management al Energiei pentru Clădiri;
 • Înlocuirea ferestrelor existente cu ferestre noi, termopan, cu un coeficient de transfer temic redus;
 • Anveloparea clădirii (pereţi exteriori, acoperişuri, demisoluri);
 • Înlocuirea sistemului existent de încălzire cu unul nou (izolare termică a conductelor, rezervoarelor şi a instalaţiilor mecanice);
 • Recuperarea căldurii din sistemele de ventilaţie şi/sau procese tehnologice (ex: instalarea economizoarelor pentru preîncălzire);
 • Înlocuirea proceselor energofage (ex: răcire, spălare, uscare) cu unele noi, cu eficienţă ridicată;
 • Înlocuirea sistemului de iluminat existent cu lămpi cu eficienţă ridicată, reglare a luminozităţii, senzori de lumină naturală, senzori de prezenţă, iluminat programabil, gruparea corpurilor de iluminat;
 • Răcire liberă;
 • Înlocuirea/Retehnologizarea compresoarelor;
 • Umbrire suplimentară (jaluzele, elementele structurale etc.);
 • Modularea în frecvenţă a pompelor, ventilatoarelor, acţionărilor şi motoarelor;
 • Sisteme de condiţionare a aerului cu volum de aer variabil;
 • Instalarea de uşi rulante;
 • Sisteme de energie regenerabilă utilizate în clădiri (ex: colectoare solare termice, cazane pe biomasă, utilizarea energiei geotermale pentru încălzire şi/sau răcire cu sau fără pompă de căldură, utilizarea energiei apei de suprafaţă pentru încălzirea şi/sau răcirea cu pompe de căldură, încălzirea şi/sau răcirea solară)
 
 
 • Este posibil ca RoSEFF să finanţeze investiţiile care sunt deja iniţiate?
 
Câteodată un IMM depune un avans sau începe implementarea unei investiţii înainte de a utiliza RoSEFF. În urma discuţiilor cu UE, BERD a definit următoarea situație după care investiţiile sunt considerate prea avansate pentru a fi finanţate prin RoSEFF.
Dacă anterior semnării Scrisorii de Angajament sau emiterii certificatului Aviz LEME, un sub-proiect este deja implementat iar acţiunea plăților a fost deja demarată de un potenţial sub-contractant (ex: un avans pentru asigurarea echipamentului), sub-proiectul va fi eligibil pentru finanţare şi grant prin RoSEFF doar dacă:
 •       i. Mai puţin de 30% din costurile totale ale investiţiei (fără TVA) au fost plătite anterior datei la care Instituţia Financiară Participantă a semnat contractul cu Comisia Europeană şi deci planul de investiţie se află în desfăşurare (datele de semnare sunt 30/09/2011 pentru BCR; 09/02/2012 pentru BRD; 07/08/2012 pentru Banca Transilvania; 19/12/2012 pentru UniCredit Tiriac Bank);
 •      ii. Doar partea din investiţie implementată după datele menţionate mai sus este eligibilă pentru obţinerea grantului prin RoSEFF.
 •     iii. Refinanțarea surselor proprii ale imprumutatului ce au fost deja utilizate pentru investiție înaintea semnării Scrisorii de Angajament sau a emiterii Avizului LEME, este permisă în condițiile i) și ii) de mai sus, împreună cu confirmarea eligibilității din partea Consultantului, dar această valoare nu este eligibilă pentru grant.
 
 
 • Este posibil ca RoSEFF să finanţeze o firmă din sectorul privat ce se ocupă cu furrnizarea serviciilor de termoficare (pe biomasă) din sectorul public?
 
Este posibil ca RoSEFF să finanţeze achiziţionarea de boilere ce folosesc ca şi combustibil biomasa (sau biogazul) sau sisteme de cogenerare, iar energia termică obţinută este vândută unei companii de termoficare din sectorul public? Dacă da, cine primeşte grantul?
Da. Deoarece aceasta este o investiţie în energie regenerabilă, grantul UE va fi primit de către investitorul din sectorul privat. Tipul de proprietate nu este relevant pentru regulile RoSEFF ce vizează energia regenerabilă produsă pentru a fi vândută.
 
 
 • Este posibil ca RoSEFF să finanţeze investiţii în centrale eoliene de mici dimensiuni?
 
Foarte puțin probabil. Investiţiile în energie regenerabilă trebuie să genereze 3kWh/an/euro investit pentru a putea fi finanţate prin RoSEFF. Este puţin probabil ca această valoare să fie atinsă având în vedere viteza vântului în România şi costurile actuale de investiţie în energia eoliană.
 
 
 • Este posibil ca RoSEFF să finanţeze investiţii în panouri fotovoltaice?
 
Nu. Investiţiile în energia electrică obţinută prin surse regenerabile trebuie să genereze 3kWh/an/euro investit pentru a putea fi finanţate prin RoSEFF. Această valoare nu poate fi atinsă prin tehnologiile fotovoltaice actuale.
 
 
 • Este posibil ca RoSEFF să finanţeze microhidrocentrale care utilizează un baraj existent?
 
Da (în funcţie de caz).
 
RoSEFF a fost proiectat având în vedere doar centralele hidroelectrice “pe firul apei” – nu pentru construirea unui nou baraj. Cu toate acestea, centralele hidroelectrice care utilizează un baraj existent prezintă un potenţial de eligibilitate, în funcţie de rezultatul Studiului de Impactul aspura Mediului şi a unui Plan de Utilizare Raţională a Energiei, ambele finanţate de UE, care sunt necesare pentru a demonstra că investiţia îndeplineşte în totalitate regulile de eligibilitate RoSEFF.
 
 
 • Este posibil ca RoSEFF să finanţeze culturi de plante energetice?
 
Nu.
 
 
 • Este posibil ca RoSEFF să fie folosit pentru cumpărarea unei centrale pe peleţi?
 
Da – ca un împrumut RoSEFF de expansiune (deci nu se primeşte grant UE).
 
 
 • Este posibil ca împrumutatul sa achiziționeze echipamente de la o companie furnizoare la care este actionar/ asociat?
 
În cazul în care echipamentul este achiziţionat de la o companie cu aceiaşi acţionari sau asociaţi cu cei ai companiei care realizează împrumutul, aceasta este considerată o vânzare intra-grup. Situaţia respectivă poate fi compatibilă cu RoSEFF, şi se bazează pe:
 • Fie – preţul la care echipamentul a fost prima oară procurat de grup, nu preţul la care s-a realizat vânzarea ulterioară intra-grup
 • Sau – cel puţin trei oferte ce vor fi asigurate de împrumutant, spre a fi analizate de Consultantul de Proiect, care să demonstreze în mod evident că preţul plătit de împrumutat corespunde cu preţul tipic pe piaţă al unui echipament similar.
 
 
 • Este posibil ca RoSEFF să finanţeze echipamente second-hand?
 
 • Da – pentru investiţiile complexe. Dacă un Plan de Utilizare Raţională a Energiei demonstrează că o investiţie într-un echipament second-hand întruneşte regulile RoSEFF de reducere a consumului de energie, precum şi alte reguli, investiţia este eligibilă.
 • Nu – pentru investiţii simple la scară mică. Doar echipamentul nou poate fi finanţat prin intermediul Listei Echipamentelor şi Măsurilor Eligibile (LEME).
 
 
 • Cum pot afla cu certitudine dacă propunerea mea de investiţie este eligibilă?
 
Vă rugăm să contactaţi Help Desk RoSEFF la 031 224 8104 sau să trimiteţi un mail pe seff@seff.ro.
 
 
 • Care sunt procedurile pentru proiecte complexe şi simple?
 
Pentru o investiţie complexă:
 • Poate avea orice valoare – inclusiv finanţarea RoSEFF de până la 1 milion euro
 • Eligibilitatea tehnică necesară pentru a obţine finanţarea prin RoSEFF va fi demonstrată pe baza unui studiu finanţat de UE (gratuit) – “Planul de Utilizare Raţională a Energiei” – elaborat de Tractebel Engineering.

Pentru o investiţie simplă

 • Cheltuieli de până la 250 000 euro
 • Este valabilă doar pentru echipamentele aflate în Lista Echipamentelor şi Măsurilor Eligibile (LEME)
 • Eligibilitatea tehnică necesară pentru a obţine finanţarea prin RoSEFF va fi demonstrată pe baza unui Certificat de Eligibilitate Tehnică (“AVIZ LEME”), ce vi se generează online în aproximativ cinci minute.
 
 
 • Cât durează procedurile pentru investiţiile complexe?
 
O investiţie poate fi finațată în trei săptămâni în cazul în care totul funcţionează perfect, însă mai frecvent întregul proces durează două – trei luni. Rata progresului este influenţată de:
 • Aplicant (Împumutant)
 • Instituţia Financiară Participantă (IFP)
 • Consultant
 • Complexitatea investiţiei
 
Etapele specifice care influenţează rata progresului includ:
 • 1. Aplicantul va semna o Scrisoare de angajament – completarea acesteia durează doar cinci minute, însă acţiunea nu poate demara în lipsa acestui document.
 • 2. IFP va transmite catre Tractebel Engineering un Green Light (unda verde) – prin care îşi va oferi acceptul în principiu pentru a oferi creditul companiei dumneavoastră. Acest pas are ca scop evitarea alocării resurselor RoSEFF pentru finanţarea unui studiu tehnic ce nu va conduce la demararea investiţiei. Este posibil ca, în timp ce se aşteaptă unda verde, consultantul să elaboreze un mic studiu pentru a determina dacă investiţia propusă întruneşte regulile de eligibilitate tehnică impuse de RoSEFF – însă studiul detaliat nu va fi elaborat până când nu va fi primită unda verde.
 • 3. Aplicantul şi Tractebel Engineering vor face schimb de date tehnice. Rapiditatea acestei etape este influenţată de complexitatea investiţiei şi de promptitudinea aplicantului în a trimite datele tehnice solicitate.
 • 4. Când au fost primite toate datele tehnice necesare din partea aplicantului, Tractebel Engineering va elabora un Plan de Utilizare Raţională a Energiei finanţat de UE (gratuit) – etapă care durează în jur de trei săptămâni.

După cum se poate observa, durata procesului este influenţată de toate părţile interesate. Dacă Scrisoarea de angajament, unda verde şi schimbul de date tehnice vor fi toate finalizate în prima zi – investiţia poate fi finanţată în trei săptămâni.

 
 
 • Cât durează procedurile pentru investiţiile simple?
 
Cinci minute!
 • Selectaţi echipamentul pe care doriţi să-l achiziţionaţi din Lista Echipamentelor şi Măsurilor Eligibile (LEME)
 • Generaţi un Certificat de Eligibilitate Tehnică (“AVIZ LEME”) online.
Cu acest AVIZ LEME mergeţi la Instituţia Financiară Participantă aleasă pentru a aplica pentru finanţare.
 
Să aveţi în vedere că:
 • Dacă aveţi un AVIZ LEME, grantul UE va fi de 10% din valoarea investiţiei
 • Dacă aveţi două sau mai multe AVIZE LEME (pentru diferite Măsuri), grantul UE va reprezenta 15% pentru ambele/toate măsurile
 
 
 • Pe cine contactez în legătură cu obţinerea creditului şi a grantului UE?
 
Fie – contactaţi oricare din Instituţiile Financiare Participante:
• Banca Transilvania
• UniCredit Ţiriac Bank
 
Ori – contactaţi Help Desk RoSEFF de la Tractebel Engineering pentru consultanţă/ajutor
• 031 224 8104, seff@seff.ro
 
Ori – aplicaţi online pe www.seff.ro
• Pentru investiţii simple de până la 250 000 euro - Alegeţi echipamentul din Lista Echipamentelor şi Măsurilor Eligibile (LEME)
• Pentru investiţii complexe de orice dimensiune - Semnați o Scrisoare de angajament și trimiteți-o către seff@seff.ro pentru a aplica
 
 
 • Care sunt Instituţiile Financiare Participante (IFP)?
 
Din RoSEFF fac parte patru bănci româneşti, însă doar ultimele două mai au fonduri disponibile, pana la 31.12.2015:
• Banca Comercială Română (BCR)
• BRD Groupe Societe Generale (BRD)
• Banca Transilvania (BT)
• UniCredit Ţiriac Bank (UniCredit)
Observaţie: dacă apăsaţi logo-urile IFP-urilor pe pagina de început a site-ului www.seff.ro, veţi fi redirecţionat către paginile BCR, BRD, BT, respectiv UniCredit specifice produselor de finanţare prin RoSEFF.
 
 
 • La care Instituţie Financiară Participantă (bancă) ar trebui să apelez?
 
Consorţiul RoSEFF este echidistant şi imparţial faţă de IFP-uri, asfel că nu vă vom consulta cu referire la ce bancă să alegeţi, care sunt ratele dobânzii, perioadele de graţie sau alte condiţii. Acest tip de detalii trebuie discutate direct cu banca pe care o selectaţi.
 
 
 • Care sunt procedurile de aplicare pas-cu-pas?
 
Există două modalităţi prin care puteţi aplica la RoSEFF:
• Varianta rapidă pentru investiţii simple de până la 250 000 euro
- Selectaţi echipamentul dorit din Lista Echipamentelor şi Măsurilor Eligibile (LEME) de pe www.seff.ro
- Generaţi un Certificat de Eligibilitate Tehnică (“AVIZ LEME”) – care vă va fi trimis instant prin email.
- Depuneţi AVIZUL LEME la Instituţia Financiară Participantă aleasă.
• Varianta normală (care este de asemenea destul de rapidă) pentru investiţii complexe
1. Discutaţi eligibilitatea tehnică cu Tractebel Engineering şi eligibilitatea financiară cu oricare din Instituţiile Financiare Participante (IFP).
2. Semnaţi o Scrisoare de Angajament standard, copiată și către banca la care doriţi să aplicați.
3. IFP dă unda verde lui Tractebel Engineering – prin care îşi oferă acordul de principiu de a oferi împrumutul firmei dumneavoastră. Acest pas are ca scop evitarea alocării resurselor RoSEFF pentru finanţarea unui studiu tehnic ce nu va conduce la demararea investiţiei.
4. Tractebel Engineering elaborează un studiu tehnic care să susţină propunerea de investiţie – acest studiu constă dintr-un Plan de Utilizare Raţională a Energiei şi, dacă este necesar, un Audit Energetic.
5. Semnaţi contractul de împrumut cu banca aleasă şi utilizaţi fondurile obţinute pentru a investi în eficienţă energetică sau în energie regenerabilă.
6. Consultantul de Verificare (MWH) va pregăti un Raport de Verificare – pentru a confirma că investiţia s-a încheiat, este implementată şi că este investiţia descrisă în studiu.
7. IFP plăteşte grantul UE în decurs de 30 de zile lucrătoare de la acceptarea de către BERD a Raportului de Verificare.
 
 
 
Întrebări Frecvente despre Lista Echipamentelor şi Măsurilor Eligibile (LEME)
 
 • Ce este LEME?
 
Lista Echipamentelor şi Măsurilor Eligibile conţine produse care sunt deja avizate ca respectând regulile de eligibilitate tehnică. Nu este necesar un studiu tehnic dacă optaţi să investiţi în aceste măsuri. Trebuie doar să selectaţi echipamentul dorit, să generaţi un Certificat de Eligibilitate Tehnică (AVIZ LEME) şi să apelaţi la Instituţia Financiară Participantă (IFP) pe care o preferaţi pentru a aplica la credit.
Există două mari categorii de echipamente în LEME:
• Echipament eligibil în general
- De exemplu, toate boilerele pe gaz în condensaţie şi toate sistemele de iluminat pe bază de LED sunt eligibile
• Echipament specific
- Cu un anumit nume, provenit de la o anume firmă, un anumit model
Valoarea maximă a unui credit RoSEFF unic ce utilizează procedura “fast-track” este de 250 000 euro.
Grantul UE corespunzător dacă împrumutaţi pentru a investi într-o singură măsură din LEME este de 10% sau 15% dacă două sau mai multe investiţii sunt finanţate utilizând acelaşi credit RoSEFF.
 
 
 • LEME – ce anume este o “Măsură” şi ce influenţă are aceasta asupra grantului UE?
 
Grantul UE pentru echipamente selectate din LEME este:
• 10% pentru o singură măsură
• 15% pentru două sau mai multe măsuri finanţate prin acelaşi credit RoSEFF
De exemplu
• O investiţie de 60 000 euro într-un tractor atrage un grant UE de 10% (6 000 euro)
• O investiţie de 60 000 euro într-un tractor (40 000 euro) şi un sistem de iluminat LED (20 000 euro) atrage un grant UE de 15% (9 000 euro)
 
 
 • LEME – care este definiţia exactă a unei “Măsuri”?
 
Definiţia exactă a unei “Măsuri” este importantă deoarece pe baza acesteia se determină dacă investiţia dumneavoastră în două sau mai multe elemente va creşte valoarea grantului de la 10% la 15%.
O “Măsură” trebuie să îndeplinească trei criterii:
1. Să se refere la echipamentul listat în LEME;
2. Să se încadreze într-una din Măsurile definite mai jos. Observaţie: mai multe elemente din aceeaşi Măsură reprezintă o singură măsură – de exemplu, două tractoare reprezintă o măsură; dar un tractor şi un compresor reprezintă două măsuri;
3. Măsurile care valorează mai puţin de 5% din valoarea din valoarea unui credit RoSEFF de tip LEME dezvoltat prin investiţii simple la scară mică nu vor creşte valoarea grantului. Această regulă previne manipularea regulilor de acordare a grantului. De exemplu, grantul UE pentru un tractor şi un singur corp de iluminat clasa A este 10% şi nu 15%.
Măsurile sunt:
1. Motoare, ventilatoare si pompe cu VT sau VT separat;
2. Sisteme de management energetic;
3. Izolarea pereţilor exteriori;
4. Izolarea acoperişurilor;
5. Ferestre şi uşi tip “termopan”;
6. Sisteme de iluminat (cu LED, clasă energetică “A”, tuburi de lumină);
7. Compresoare;
8. Tractoare;
9. Combine;
10. Sisteme solare pentru apă caldă;
11. Sisteme cu biogaz;
12. Pompe de căldură;
13. Cazane;
14. Arzătoare;
15. Panouri radiante pe gaz cu infraroşu;
16. Unitati de cogenerare la scara mica;
17. Masini de refrigerare, uscare si spalare (cu eticheta A++ sau A+++);
18. Autopropulsate.
 
 
 • LEME – există o valoare minimă pentru o “Măsură”?
 
Da. Nu este posibil să fie realizată o investiţie infimă într-o a “doua măsură” doar pentru a creşte valoarea grantului UE de la 10% la 15%.
Măsurile care valorează mai puţin de 5% din valoarea unui credit RoSEFF de tip LEME nu vor creşte valoarea grantului.
De exemplu, grantul UE pentru un tractor şi un singur corp de iluminat clasa A este 10% şi nu 15%.
 
 
 • LEME – este posibil ca aceeaşi companie să împrumute mai mult de 250 000 euro?
 
Un singur credit RoSEFF care utilizează procedura “fast-track” pentru investiţii simple la scară mică nu poate avea o valoare mai mare de 250 000 euro.
Aceeaşi companie poate opta să utilizeze LEME din nou, împrumutând până la 1 milion euro în total, utilizând credite RoSEFF succesive de până la 250 000 euro.
 
 
 • LEME – este obligatoriu ca echipamentul achiziţionat să înlocuiască un echipament existent?
 
Nu. Echipamentele de eficienţă energetică din LEME depăşesc standardele status quo-ului performanţelor energetice deci, la nivel de portofoliu, aduc reduceri substanţiale ale consumului de energie când înlocuiesc echipamentul existent şi minimizează necesarul de energie în aplicaţiile noi. Echipamentele de energie regenerabilă din LEME vor reprezenta întotdeauna o alternativă mai sustenabilă decât soluţiile bazate pe combustibili fosili.
 
 
 • LEME – este posibil ca echipamentul să fie utilizat pentru investiţii în clădiri nou-construite?
 
Nu. RoSEFF nu poate fi utilizat pentru investiţii în clădiri nou-construite care sunt deja supuse standardelor de eficienţă energetică impuse la nivel naţional. Această restricţie se aplică tuturor sub-proiectelor RoSEFF – inclusiv investiţiilor simple finanţate prin LEME.
 
 
 • LEME – este posibil ca televizoarele, monitoarele etc. de clasă energetică “A” să fie adăugate la LEME?
 
Nu. Cu toate acestea, este posibil să fie finanţată înlocuirea acestui tip de echipament utilizând procedura RoSEFF pentru investiţii complexe pe baza unui studiu ce demonstrează că regula RoSEFF de reducere a consumului de energie, precum şi alte reguli, sunt satisfăcute.
 
 
 • LEME – care este grantul UE pentru două măsuri implementate cu credite RoSEFF separate?
 
10%. Grantul UE de 15% pentru măsuri multiple se aplică numai atunci când ambele măsuri sunt finanţate din acelaşi credit RoSEFF.
 
 
 • LEME – este listarea echipamentului în LEME gratuită? (DA!)
 
LEME este o listă deschisă, iar listarea echipamentului dumneavoastră a este gratuită.
Unica restricţie este că echipamentul listat în LEME trebuie să întrunească specificaţiile tehnice, descrise pe acest site.
 
 
 • LEME – este necesar ca echipamentul să fie instalat/să funcţioneze înainte de a intra în posesia grantului UE?
 
Da. Verificatorul va controla dacă echipamentul a fost procurat, livrat şi corect instalat.
 
 
 
Întrebări Frecvente despre Lista Furnizorilor şi Instalatorilor de Echipamente (LESI)
 • Ce este LESI?
 
Lista Furnizorilor şi Instalatorilor de Echipamente (LESI) conţine firme care vând şi/sau instalazează produse care apar pe Lista Echipamentelor și Măsurilor Eligibile (LEME).
 
 
 • LESI – este obligatorie apelarea la un furnizor sau instalator din LESI?
 
Nu.
LESI reprezintă un ghid şi nu o listă exclusivă – investiţiile LEME procurate de la alţi furnizori şi instalatori poti fi finanţate prin RoSEFF astfel:
• Echipamentul trebuie să fie selectat din LEME; însă
• Furnizorul şi instalatorul echipamentului nu trebuie să fie selectaţi din LESI.
 
 
 • LESI – care sunt avantajele înregistrării în listă?
 
Înregistrarea în LESI prezintă două avantaje:
1 – Aveţi posibilitatea de a vă lista echipamentul pe care îl vindeţi în lista LEME (cu condiţia ca acesta să întrunească regulile de eligibilitate tehnice publicate)
2 – Numele dumneavoastră şi datele de contact vor apărea ca Anexă la Certificatul de Eligibilitate Tehnică (AVIZ LEME) generat de către IMM-ul care doreşte să achiziţioneze echipamentul pe care îl vindeţi.
Înregistrarea este gratuită!
 
 
 • LESI – echipamentul pe care îl ofer se află deja pe LEME – mai este necesar să mă înregistrez?
 
Nu este necesar să vă înregistraţi – deoarece un Certificat de Eligibilitate Tehnică (AVIZ LEME) generat pentru acelaşi tip de echipament cu cel pe care-l vindeţi se aplică şi echipamentului dumneavoastră.
Avantajul înregistrării este acela că numele dumneavoastră (al companiei dumneavoastră) va apărea ca anexă pentru fiecare Certificat de Eligibilitate Tehnică (AVIZ LEME) generat pentru acel produs. Deci IMM-urile care doresc să investească în produsul pe care îl vindeţi vor afla că sunteţi furnizor.
 
 
 • LESI – ce fel de companii sunt listate?
 
Companiile din LESI sunt în general producători, furnizori autorizaţi de către producători, furnizori de specialitate şi instalatori calificaţi.
• Pentru tehnologii de specialitate cum ar fi pompele de căldură – înregistrarea pe LESI este puternic încurajată
• Pentru tehnologii de larg consum – cum ar fi materialele pentru izolare termică a clădirilor – deşi este posibil ca produsele să fie de înregistrate deja pe LEME, înscrierea pe listă a fiecărui furnizor de materiale de construcţie din România este benefică.
 
 
 • LESI – de ce depinde prezenţa în LESI?
 
RoSEFF nu impune restricţii referitoare la furnizorii şi instalatorii de echipament. Prezenţa unei companii în LESI nu este o condiţie pentru obţinerea finanţării prin RoSEFF. Cu toate acestea, firmele care apar în LESI trebuie să aducă dovezi că sunt furnizori şi instalatori specializaţi – nu furnizori şi instalatori de produse generale.
Furnizorii specializaţi – incluzând producătorii, furnizorii autorizaţi de către producători, furnizorii de specialitate, angrosiştii şi instalatorii calificaţi de echipamente de eficienţă energetică şi energie regenerabilă, cu un cod NACE corespunzător, pot fi incluşi în LESI fără documentaţie.
Furnizorii de produse generale a căror coduri CAEN şi activităţi nu par să aibă vreo legătură cu eficienţa energetică sau cu energiile regenerabile pot fi de asemenea listate în LESI dacă pot demonstra capacitatea de a oferi:
• Angajaţi calificaţi să instaleze echipamente în concordanţă cu legislaţia locală;
• Înscrieri în registru şi licenţe necesare pentru a oferi servicii;
• Asigurare corespunzătoare;
• Capacitatea de a oferi servicii de mentenanţă unde este nevoie;
• Resurse corespunzătoare şi abilitatea de a implementa sub-proiecte calitative într-un interval de timp stabilit şi cu un anumit buget
 
 
 • LESI – este necesară apelarea la un furnizor sau instalator înregistrat în LESI?
 
Nu – investitorul are libertatea de a alege orice furnizor şi orice instalator calificat corespunzător.
 
 
 
Întrebări Frecvente despre creditele RoSEFF
 • Este posibil ca RoSEFF să finanţeze investiţii mai mari de 1 milion euro?
 
Da.
Nu există o limită superioară a investiţiei finanţate prin RoSEFF, dar:
• În mod normal, un “credit RoSEFF” nu reprezintă mai mult de 1 milion euro împrumutaţi
• Pentru investiţii mai mari de 1 milion euro, finanţarea poate proveni din alte împrumuturi sau din fondurile personale ale investitorului. Singurele resurse ce nu pot fi utilizate concomitent cu RoSEFF sunt alte surse de finanţare subvenţionate de UE, cum ar fi Fondurile Structurale.
• În cazuri excepţionale, este posibilă împrumutarea unei sume mai mai de 1 milion euro prin linia de credit RoSEFF a unei IFP, în urma acordului BERD, însă valoarea grantului nu va depăşi 150 000 euro.
• Cu toate că nu există o limită a cuantumului investiţiei, există limitări tehnice care au ca efect limitarea valorii investiţiei. De exemplu, în cazul eficienţei energetice – investiţiile care au ca efect creşterea capacităţii de producţie sunt compatibile cu RoSEFF, însă dacă această capacitate va creşte cu mai mult de 100%, finanţarea RoSEFF va fi limitată la acea parte din costul de investiţie care corespunde dublării capacităţii iniţiale.
 
 
 • Există posibilitatea ca acelaşi sub-contractant să obţină finanţarea pentru mai multe sub-proiecte de 1 milion euro?
 
Nu există o limită cumulativă a valorii totale a împrumuturilor/sub-proiectelor unui singur client, dar în spiritul diversificării şi al creării unui impact mai puternic al acestei facilităţi, sub-proiectele/ împrumuturile recurente cu acelaşi client sunt descurajate pentru a evita oferirea finanţării maxime per sub-împrumut.
Această limitare nu se aplică în cazul ESCO, care sunt încurajate să execute sub-proiecte multiple pentru mai mulţi utilizatori finali de energie.
 
 
 • Care este valoarea minimă a unui sub-împrumut RoSEFF?
 
Din motive operaţionale, 25 000 euro reprezintă valoarea recomandată a împrumutului minim, dar IFP-urile pot oferi împrumuturi mai mici prin RoSEFF dacă doresc.
 
 
 • Care este rata dobânzii?
 
Vă rugăm să discutaţi condiţiile de împrumut cu una sau mai multe din IFP-urile de la care aţi dori să împrumutaţi. Fiecare din acestea are termenii şi condiţiile proprii. Rata dobânzii nu este subvenţionată.
Din subvenţia UE se plătesc:
• Granturile UE – plătite de către IFP-ul la care aţi contractat creditul
• Managementul proiectului şi consultanţa tehnică – asigurate de Consultantul Tractebel Engineering
• Verificarea finalizării investiţiei – consultanţii MWH
 
 
 • Care este cota dintr-o investiţie care poate fi finanţată prin RoSEFF?
 
Până la 100%.
 
 
 • În ce monedă se fac tranzacţiile – RON sau EUR?
 
Moneda în care se face creditul RoSEFF este stabilită pe baza unei discuţii între IFP şi IMM care realizează împrumutul, astfel că poate fi RON sau EUR. Granturile UE sunt plătite de IFP în euro direct către debitorul final.
 
 
 • Este posibilă plata prin leasing cu RoSEFF?
 
Da.
 
BERD a creat RoSEFF astfel încât IFP-urile să poată oferi atât servicii de leasing, cât şi servicii de creditare.
 
Până în prezent, doar Banca Transilvania a optat pentru introducerea leasing-ului, prin BT Leasing.
 
 
 
Întrebări Frecvente despre verificare
 • Cum şi de ce sunt verificate investiţiile prin RoSEFF?
 
Înainte ca un grant UE să fie plătit, o verificare independentă este necesară pentru a atesta că investiţia în eficienţă energetică sau energie regenerabilă a avut loc şi că asigură o reducere a consumului sau utilizează sursele regenerabile în concordanţă cu regulile RoSEFF. Firma MWH SpA a fost contractată de BERD pentru a asigura acest serviciu, care poate fi realizat în două moduri:
Verificare la faţa locului
• Toate investiţiile complexe finanţate prin RoSEFF sunt supuse unei inspecţii la faţa locului de către Consultantul Verificator. Circa 20% din investiţiile simple sunt de asemenea vizitate.
Verificare la distanţă
• Majoritatea investiţiilor simple sunt verificate la distanţă („on-desk”), pe baza unei analize a documentaţiei (de exemplu: fotografii, facturi). BERD decide care din investiţiile simple la scară mică vor fi supuse unor inspecţii la faţa locului şi care vor fi verificate „on-desk”.
 
 
 
Întrebări Frecvente despre granturile UE RoSEFF
 • Ce valoare are grantul UE RoSEFF?
 
Granturile UE de până la 15% din valoarea împrumutului eligibil prin RoSEFF sunt disponibile pentru IMM-urile care investesc utilizând RoSEFF.
Valoarea grantului depinde de valoarea şi tipul investiţiei.
Regulile de bază sunt:
• Granturi de 15% din valoare pentru majoritatea investiţiilor în eficienţă energetică şi energie regenerabilă
• Granturi de 10% din valoare pentru măsuri izolate la scară redusă sau măsuri care reduc relativ puţin consumul de energie
• Nu se acordă granturi pentru creditele de extindere a afacerilor firmelor care produc sau furnizează servicii de eficienţă energetică şi energie regenerabilă.
Pentru un răspuns detaliat în legătură cu valoarea grantului dumneavoastră, precum şi modalitatea prin care acesta este calculat, vă invităm să vizitaţi pagina noastră de Granturi UE.
 
 
 • Cine poate primi grant UE?
 
Răspunsul depinde de tipul investiţiei.
• Investiţiile în eficienţă energetică – utilizatorul final de energie primeşte grantul UE
- În majoritatea cazurilor, debitorul şi utilizatorul final de energie sunt una şi aceeaşi entitate;
- În cazul finanţării prin terţi (finanţării prin ESCO) – ESCO trage creditul, dar utilizatorul final de energie (clientul ESCO) primeşte grantul UE.

• Investiţii în alimentarea din surse regenerabile – debitorul/investitorul primeşte grantul UE
- În unele cazuri, debitorul şi utilizatorul final de energie sunt una şi aceeaşi entitate;
- În alte cazuri, utilizatorul final de energie poate fi un sistem energetic, o companie de termoficare sau alţi terţi – dar grantul UE va fi primit de către investitor.
 
 
 • Cine plăteşte grantul UE şi când este acesta plătit?
 
Granturile UE sunt plătite de către BERD IFP-ului, care plăteşte mai departe debitorul. În mod normal, fondurile vor fi vărsate în contul debitorului în decurs de 30 de zile lucrătoare de la primirea de către BERD a unui raport lunar ce conține sub-proiectele ce au fost verificate cu succes în perioada anterioară.
 
 
 • Care este valoarea cea mai probabilă a grantului – 10% sau 15% din investiţie?
 
Pentru investiţiile complexe la scară mare este probabil ca valoarea grantului să fie de 15%. Din experienţa noastră cu o altă facilitate UE BERD – EEFF – reiese că marea majoritate a investiţiilor finanţate prin RoSEFF vor evolua suficient de bine încât să primească grantul cu procent superior. Pagina EEFF Noutăţi prezintă reducerile de consum energetic pentru o arie largă de investiţii.
Pentru investiţiile simple finanţate din Lista Echipamentelor şi Măsurilor Eligibile (LEME), cuantumul grantului UE depinde de investitor, astfel:
• O măsură selectată din LEME – grant de 10%
• Măsuri multiple selectate din LEME – grant de 15% (pentru toate măsurile)
 
 
 • Este posibil ca finanţarea prin RoSEFF să fie combinată cu cea prin Fonduri Structurale?
 
Nu. Cele două granturi UE nu pot fi utilizate pentru aceeaşi investiţie. Aceeaşi firmă poate folosi atât RoSEFF cât şi Fonduri structurale – însă nu pentru aceeaşi investiţie.
 
 
 • Valoarea grantului reprezintă un procent din valoarea netă a investiţiei (cu TVA)?
 
Nu. De exemplu, dacă o investiţie care are ca scop reducerea de energie valorează 100 000 euro + TVA, grantul acordat va reprezenta 15% din 100 000 euro, şi anume 15 000 euro.
 
 
 • Granturile UE prin RoSEFF reprezintă un ajutor din partea statului?
 
Nu.
 
 
 
Întrebări Frecvente despre organizaţiile şi companiile implicate în RoSEFF
 • Care este rolul UE?
 
Uniunea Europeană a pregătit o facilitate care:
• Oferă granturi UE companiilor care împrumută prin RoSEFF
• Finanţează serviciile prestate de Consultantul Proiectului
• Finanţează serviciile prestate de Consultantul Verificator
• Oferă stimulente instituţiilor financiare participante
Regulile principale de eligibilitate pentru RoSEFF sunt stabilite de UE
 
 
 • Care este rolul BERD?
 
Banca pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare are patru mari atribuţii:
• Asigură managementul general al RoSEFF;
• Împrumută 60 milioane euro Instituţiilor Financiare Participante IFP (băncilor româneşti);
• Contractează consultanţă tehnică de la firmele consultante Tractebel Engineering şi MWH;
• Plăteşte granturile UE către IFP care, la rândul lor, le plătesc clienţilor care au implementat investiţia prin RoSEFF
 
 
 • Care sunt Instituţiile Financiare Participante şi care este rolul lor?
 
Cele patru IFP sunt:
• Banca Comercială Română (BCR) – care a împrumutat 20 milioane euro de la BERD spre a împrumuta mai departe clienţilor săi prin RoSEFF
• BRD Groupe Societe Generale (BRD) - care a împrumutat 20 milioane euro de la BERD spre a împrumuta mai departe clienţilor săi prin RoSEFF
• Banca Transilvania (BT) - care a împrumutat 10 milioane euro de la BERD spre a împrumuta mai departe clienţilor săi prin RoSEFF
• UniCredit Ţiriac Bank (UniCredit) - care a împrumutat 10 milioane euro de la BERD spre a împrumuta mai departe clienţilor săi prin RoSEFF
 
 
 • Cine este şi care este rolul Consultantului Proiectului?
 
Consultantul Proiectului este reprezentat de “Consorţiul RoSEFF”, constituit din Tractebel Engineering S.A. (Lider de Consorţiu), Enclude Solutions şi Romnet Creative S.R.L.
Lucrând sub contract BERD, Consorţiul RoSEFF furnizează servicii de management, inginerie, finanţe, training şi marketing ca asistenţă pentru Instituţiile Financiare Participante şi debitorilor.
 
 
 • Cine este şi care este rolul Consultantului Verificator?
 
MWH SpA verifică dacă investiţiile în eficienţă energetică şi energie regenerabilă finanţate prin RoSEFF sunt finalizate. Raportul de verificare elaborat de MWH reprezintă documentul pe baza căruia grantul UE este plătit.
 
 
 
Întrebări Frecvente despre consultanţa tehnică gratuită
 • Ce servicii prestează Tractebel Engineering pentru aplicanţi?
 
Tractebel Engineering va pregăti un pachet ce conţine documentaţia tehnică şi economică în sprijinul aplicaţiei dumneavoastră pentru credit/grant. De asemenea, rolul nostru este unul extins - ca lider al Consorţiului RoSEFF, promovarea, administrarea şi monitorizarea RoSEFF intră în atribuţiile noastre.
 
 
 • Mai specific, ce fel de documentaţie va elabora Tractebel Engineering?
 
Pentru investiţii simple, Tractebel Engineering monitorizează Lista Echipamentelor şi Măsurilor Eligibile (LEME) pe www.seff.ro.
Pentru investiţii complexe, Tractebel Engineering elaborează un raport tehnico-economic numit Plan de Utilizare Rațională a Energiei (REUP) ce atestă că investiţia întruneşte regulile de eligibilitate RoSEFF. Complexitatea proiectului reflectă tipul şi complexitatea investiţiei propuse.
Studiul poate fi:
• Un REUP “Complex”, asistat dacă este necesar de un Audit Energetic
• Un REUP “Simplificat”
• Un “Mini” REUP – pentru investiţiile foarte simple
Selecţia tipului de REUP are loc în funcţie de complexitatea investiţiei, necesităţile investitorului şi dacă există deja o parte din documentaţia tehnică necesară.

• Un Audit Energetic, dacă este necesar, poate conţine: bilanţul energetic al activităţilor industriale (dacă este cazul), analiza costurilor de producţie asociate consumului de energie (dacă este cazul); studiul de fezabilitate tehnică al sub-proiectelor propuse; identificarea oportunităţilor fezabile suplimentare de dezvoltare durabilă; planul financiar (estimarea capitalului de investiţie); analiza fluxului monetar a unei (unor) investiţii propuse şi analiza de profit; estimarea reducerii consumului de energie şi/sau producerii de energie ca urmare a investiţiei; evaluarea respectării legilor, regulamentelor şi standardelor de mediu, sănătate şi siguranţă în vigoare; implementarea unui plan de investiţii care să includă şi o estimare a licenţelor de construcţie şi exploatare necesare implementării investiţiilor; analiza reducerii emisiilor gazelor cu efect de seră, rezultată în urma implementării investiţiei şi analiza oportunităţii tranzacţionării certificatelor pentru emisii de gaze cu efect de seră pe piaţa liberă de tranzacţionare.
• Un REUP cuprinde planul de finanţare, programul de implementare şi recomandările concise referitoare la investiţia propusă. Acesta poate conţine, dacă un Audit Energetic este necesar, datele din acesta. Un REUP “Complex” tipic descrie investiţia şi felul în care aceasta întruneşte criteriile RoSEFF; o analiză a costului şi randamentului, ce conţine estimări referitoare la reducerea consumului de energie, costurilor şi emisiilor de CO2; RIR, VNA şi alţi coeficienţi şi indicatori de performanţă economică şi de mediu ai investiţiei; un plan al obiectivelor-cheie începând cu proiectarea până la darea în exploatare; o listă de verificat pe care MWH să o utilizeze când va realiza validarea implementării investiţiei; recomandări pentru îmbunătăţiri suplimentare în eficienţă energetică; o analiză de mediu, sănătate şi siguranţă cu recomandările corespunzătoare şi o prezentare sumară a clientului, a afacerii sale şi a bilanţului său financiar pentru a veni în ajutorul procesului băncii de evaluare a creditului. Pentru un REUP “Complex” este pregătit un cuprins elocvent. REUP-urile “simplificate” sau “mini” sunt mai puţin detaliate, însă conţin întotdeauna suficiente informaţii astfel încât să demonstreze că investiţia întruneşte regulile de eligibilitate RoSEFF.
 
 
 • Ce servicii prestează MWH pentru aplicanti?
 
MWH va pregăti un Raport de Verificare în momentul în care investiţia în eficienţă energetică este finalizată. Raportul reprezintă documentul ce se află la baza transferului grantului UE de către IFP în contul dumneavoastră.
• Pentru investiţii complexe, verificarea va consta dintr-o vizită la faţa locului pentru a se atesta că investiţia în eficienţă energetică sau energie regenerabilă este implementată şi este funcţională;
• Pentru investiţii simple, verificarea poate să fie reprezentată de o vizită la faţa locului sau poate fi realizată la distanţă (verificare on-desk), bazându-se doar pe documentaţie.
 
 
 • Sunt serviciile oferite de Tractebel Engineering, Enclude Solutions, Romnet Creative şi MWH gratuite?
 
Da. Consultanţii sunt finanţaţi de UE prin BERD.
Tractebel Engineering (împreună cu Enclude Solutions şi Romnet Creative) şi MWH au câştigat licitaţii internaţionale pentru rolul de Consultantul Proiectului, respectiv Consultant Verificator pentru RoSEFF.
 
 
 
Întrebări Frecvente diverse
 • Ce este RoSEFF – pe scurt
 
RoSEFF reprezintă o linie de creditare sprijinită de grant care foloseşte procedura “fast-track”, ce a fost stabilită de Comisia Europeană şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare. Întreprinderile Mici şi Mijlocii din sectorul privat românesc, furnizorii de energie şi asociaţiile de locatari sunt eligibile să utilizeze facilitatea ca şi sub-contractanţi.
Creditele RoSEFF pot fi acordate de Instituţiile Financiare Participante (IFP) – BCR, BRD, BT şi UniCredit. Propunerile de investiţii complexe primesc consultanţă tehnică gratuită (finanţată de UE) de la Tractebel Engineering S.A. şi împrumuturi de până la 1 milion euro pentru investiţii de orice valoare. Propunerile de investiţii simple la scară mică ce valorează până la 250 000 euro pot fi finanţate prin selectarea măsurilor dintr-o Listă a Echipamentelor şi Măsurilor Eligibile (LEME), care nu necesită un studiu. În momentul în care investiţia este finalizată şi este funcţională, un raport de verificare este emis de consultanţii MWH SpA, pe baza căruia grantul UE nerambursabil de 10% sau 15% din valoarea împrumututlui (citiţi regulile detaliate) este plătit aplicantului de către IFP.
 
 
 • De unde provin banii?
 
Finanţarea proiectului se face dintr-un fond de credit BERD în valoare de 60 milioane euro, oferit Instituţiilor Financiare Participante spre a fi împrumutat clienţilor lor. Finanţarea grantului este asigurată de UE, care finanţează plăţile nerambursabile către IMM-urile care folosesc facilitatea (granturi UE), serviciile de consultanţă ale Tractebel Engineering, Enclude Solutions, Romnet Creative şi MWH şi subvenţiile pentru Instituţiile Financiare Participante.
 
 
 • Este procesul de aplicare pentru un credit/grant RoSEFF dificil şi birocratic?
 
Nu - este simplu şi clar de utilizat!
• Investiţiile simple – generarea unui Certificat de Eligibilitate Tehnică (AVIZ LEME) pentru echipamentul selectat online din Lista a Echipamentelor şi Măsurilor Eligibile (LEME) durează doar cinci minute.
• Investiţiile complexe – durează mai mult, desigur, însă acestea beneficiază de consultanţă tehnică gratuită (finanţată de UE) din partea Tractebel Engineering; chiar şi o propunere de investiţie complexă poate ajunge de la idee la implementare în câteva săptămâni.
 
 
 • Dacă propunerea mea de investiţie este respinsă de RoSEFF, pot face apel?
 
Da.
Rolul Consultantului de Proiect este să colaboreze cu potenţialul aplicant în scopul identificării şi dezvoltării unor propuneri de investiţie în eficienţă energetică sau energie regenerabilă care să fie compatibile cu regulile RoSEFF publicate. Similar, rolul Consultantului Verificator este de a analiza dacă investiţiile finanţate prin RoSEFF sunt finalizate şi de a emite un Raport de Verificare, pe baza căruia este plătit grantul UE.
Un potenţial aplicant care nu este de acord cu evaluarea Consultantului Proiectului sau Consultantului Verificator în legătură cu eligibilitatea sub-proiectului propus are drept de apel utilizând procedeul de mai jos.
Există două nivele la care se poate face apel.
Primul nivel: în decurs de 30 zile lucrătoare de la decizia scrisă că propunerea de investiţie nu întruneşte criteriile de eligibilitate RoSEFF, potenţialul aplicant trimite o cerere scrisă justificată pentru reexaminarea hotărârii, cu toată documentaţia suplimentară anexată ce ar putea susţine apelul. Cererea poate fi formulată fie în limba engleză, fie în limba română.
În decurs de cinci zile lucrătoare de la primirea cererii, Consultantul Proiectului va evalua informaţiile şi argumentele noi şi va trimite un răspuns justificat potenţialului debitor.
Al doilea nivel: potenţialul debitor poate apela o decizie negativă a primului nivel prin trimiterea unei scrisori către BERD în decurs de 20 zile lucrătoare. Cererea către BERD trebuie formulată în limba engleză expunând cazul pentru reconsiderare, alături de o traducere în engleză a Aplicaţiei, răspunsului negativ iniţial şi corespondenţei din cadrul primului nivel. Orice documentaţie suplimentară trebuie să fie de asemenea trimisă în limba engleză.
BERD va trimite un răspuns scris potenţialului debitor în decurs de 30 de zile lucrătoare de la data primirii cererii de apel. Decizia BERD este finală.
Corespondenţa scrisă din cadrul procedurii de apel poate fi realizată prin poştă, email sau fax.
 
 
 • Cât timp va fi RoSEFF activ?
 
RoSEFF va fi activ până când cei 60 milioane euro vor fi distribuiţi clienţilor.
 
 
 • Unde este Sediul Proiectului RoSEFF?
 
La Tractebel Engineering – Str. Alexandru Constantinescu 6 – Bucureşti.
 
 
 
Despre aceste Întrebări Frecvente
 • Sunt răspunsurile de pe această pagină definitive?
 
Nu – acestea sunt răspunsuri concise la întrebări tip. Sunt disponibile criteriile complete de eligibilitate, însă acestea sunt destul de lungi şi complicate.
 
 

Dacă aveţi o întrebare al cărei răspuns nu este exprimat clar pe acest site, vă rugăm să contactaţi Help Desk-ul RoSEFF la 031 224 8104 sau să trimiteţi un email la seff@seff.ro .