UE BERD Facilitate de Finanțare a Energiei Durabile pentru IMM din Romania

 • Finanțare
 • Consultanță tehnică gratuită
 • Granturi UE
 
pentru Eficiență Energetică și Energie Regenerabilă
 
Furnizori
Producătorii, furnizorii și instalatorii pot înregistra produse și servicii ce promovează eficiența energetică și energia regenerabilă spre a deveni eligibile pentru finanțare prin RoSEFF.
ÎNREGISTRAREA E GRATUITĂ!
Finanțatori
Instituții Financiare Participante
brc
brd
brd
unicredit
Urmărește-ne pe
Facebook linkedin
Parteneri


Tractabel Engineering
SBI
ROMNET

Newsletter RoSEFF
Beneficii
 
RoSEFF susține investițiile simple
 • Punând la dispoziție o Listă de Echipamente și Măsuri Eligibile (LEME);
 • Oferind împrumuturi rapide RoSEFF și granturi UE.
 
RoSEFF susține și investițiile complexe, indiferent de scală
 • Oferind consultanță tehnică gratuită furnizată de Tractebel Engineering;
 • Oferind împrumuturi RoSEFF și granturi UE.
 
Granturile UE acordate în cadrul programului RoSEFF pot avea următoarele valori:
 • 15% pentru majoritatea investițiilor în eficiență energetică și energie regenerabilă; sau
 • 10% pentru restul de investiții în eficiență energetică și energie regenerabilă.
Regulile pentru acordarea granturilor UE se regăsesc mai jos:
Pentru investiții simple LEME- un împrumut RoSEFF de până la 250 000 de Euro
 
Nu trebuie elaborat nici un studiu de utilizare rațională a energiei - alegeți direct din Lista Echipamentelor și Măsurilor Eligibile (LEME) și puteți beneficia de:
 • grant UE de 10% din valoarea împrumutată dacă se implementează doar o singură măsură;
 • grant UE de 15 % din valoarea împrumutată dacă se implementează mai multe măsuri de eficiență.
De exemplu:
 • Înlocuirea ușilor și ferestrelor presupune o singură măsură - grantul UE de care beneficiați este de 10%.
 • Înlocuirea ușilor și ferestrelor precum și izolarea termică a pereților constituie două măsuri - grantul UE de care beneficiați este de 15%.

O “Măsură” trebuie să îndeplinească trei criterii:
1. Să se refere la echipamentul listat în LEME;
2. Să se încadreze într-una din Măsurile definite in cadrul programului. Observaţie: mai multe elemente din aceeaşi Măsură reprezintă o singură măsură – de exemplu, două tractoare reprezintă o măsură; dar un tractor şi un compresor reprezintă două măsuri;
3. Măsurile care valorează mai puţin de 5% din valoarea din valoarea unui credit RoSEFF de tip LEME dezvoltat prin investiţii simple la scară mică nu vor creşte valoarea grantului. Această regulă previne manipularea regulilor de acordare a grantului. De exemplu, grantul UE pentru un tractor şi un singur corp de iluminat clasa A este 10% şi nu 15%.

 
Pentru investiții complexe - un împrumut RoSEFF de până la 1 milion de Euro
 
Valoarea grantului UE acordat este determinată de Tractebel Engineering pe baza criteriilor de eligibilitate aplicate pentru fiecare domeniu în parte astfel, pentru:
 • Eficiență energetică în clădiri industriale și comerciale,
 • Eficiență energetică în clădiri rezidențiale (blocuri),
 • Eficiență energetică în industrie,
 • Cogenerare,
 • Producere de energie electrică (obținută din surse hidro),
 • Alte categorii de producere de energie regenerabilă (biomasă, biogaz pentru producerea aburului, căldură, apă caldă).
Criteriile de eligibilitate pe baza cărora se calculează granturile sunt:
Granturile pentru eficiență energetică în clădiri industriale și comerciale:
 • Depind de Economiile de Energie realizate (REE), rata minimă acceptată este de 30%.
 • Tractebel Engineering va calcula REE dacă ai aplicat pentru un proiect complex.
 • Se acorda 10% grant UE din valoarea împrumutului dacă REE este între 30% - 35%.
 • Grant UE de 15% din valoarea împrumutului se acorda dacă REE este mai mare de 35%.
Granturile pentru eficiență energetică în clădiri rezidențiale (blocuri):
 • Se acordă grant UE în valoare de 15% din valoarea împrumutului.
Granturile pentru eficiență energetică în industrie:
 • Depind de Economiile de Energie Realizate (REE), rata minimă acceptată este de 20%.
 • Tractebel Engineering va calcula REE dacă ai aplicat pentru un proiect complex.
 • Grant UE de 10% din valoarea împrumutului dacă REE este între 20% - 25%.
 • Grant UE de 15% din valoarea împrumutului dacă REE este mai mare de 25%.
Granturi pentru cogenerare:
 • 15% din valoarea împrumutului.
Granturi pentru producerea de energie electrică din surse regenerabile (hidro):
 • Grantul UE depinde de costul pe an al energiei electrice raportat la 1 Euro cost de investiție;
 • Grant UE de 10% din valoarea împrumutului dacă se obțin mai puțin de 4kWh pe an raportat la 1 Euro cost de investiție;
 • Grant UE de 15% din valoarea împrumutului dacă se obțin mai mult de 4kWh pe an raportat la 1 Euro cost de investiție.
Granturi UE pentru alte categorii de regenerabile (biomasă, biogaz pentru producerea aburului, căldură, apă caldă):
 • 15% din valoarea împrumutului.
 
Excepții și alte reguli de acordare a granturilor
 
Trei tipuri de investiții nu primesc granturi UE în cadrul programului RoSEFF și anume:
 • Împrumuturile acordate producătorilor, furnizorilor sau instalatorilor de tehnologii eficiente energetic sau regenerabile, prin care aceștia își pot dezvolta afacerea. Dezvoltarea afacerii poate fi finanțată în cadrul RoSEFF, dar împrumutații nu pot beneficia de grant UE.
 • Investițiile în producerea de biocombustibili (bioetanol, biodiesel) nu pot fi finanțate prin programul RoSEFF.
Sursele de finanțare pentru investiții pot avea orice origine – cu excepția unui alt grant UE:
 • RoSEFF poate fi folosit pentru o finanțare a proiectului în proporție de 100% pentru o investiție de până la 1 milion de Euro.
 • De asemenea RoSEFF poate fi folosit pentru finanțarea parțială a unei investiții indiferent de valoarea acesteia, atâta timp cât îndeplinește condițiile de eligibilitate.
 • În cazul în care o investiție este finanțată parțial prin programul RoSEFF, valoarea grantului va fi calculată ca procent din valoarea împrumutului acordat prin programul RoSEFF și nu ca un procent din valoarea totală a investiției.
 • Și investițiile care au o valoare mai mare de 1 milion de Euro sunt compatibile cu RoSEFF, însă doar 1 milion de Euro va putea fi finanțat folosind programul RoSEFF.
 • În cazul în care BERD și Instituția Financiară Participantă sunt de acord să finanțeze un proiect cu o valoare mai mare de 1 milion de Euro în cadrul RoSEFF, grantul UE acordat va avea o valoare maximă de 150 000 de Euro.
Valoarea grantului UE este calculată pe baza costului eligibil al investiției, excluzând TVA-ul.
Companiile de servicii de eficiență energetică (ESCO) sunt eligibile și pot împrumuta bani folosind RoSEFF cu următoarele condiții:
 • Grantul UE va fi acordat beneficiarului final din categoria IMM.
 • Grantul UE se va regăsi în contractul semnat între ESCO și IMM-ul beneficiar.
 • Compania ESCO nu poate încasa grantul UE.
Proiecte simple - verificare și acordare grant:
 • Investițiile în măsurile/echipamentele selectate din Lista Echipamentelor și Măsurilor Eligibile (LEME) vor fi verificate in baza regulilor stipulate în AVIZ-ul LEME, pe care dumneavoastră îl generați în momentul în care selectați măsura/echipamentul pe care doriți să o/îl achiziționați.
 • Verificarea va fi executată de Consultantul Verificator (MWH), care va pregăti un raport de verificare.
 • Grantul UE va fi virat către beneficiar de către Instituția Financiară Participantă (IFP) după validarea de către Consultantul Verificator.
Proiecte complexe și de anvergură - verificare și acordare grant:
 • Studiul elaborat de către Consultantul de Proiect (Tractebel Engineering) va specifica valoarea grantului acordat.
 • Verificarea va fi executată de Consultantul Verificator (MWH), care va pregăti un raport de verificare.
 • Raportul de verificare va stipula faptul că proiectul a fost implementat cu succes înainte de a se efectua viramentul grantului.
 • Finalizarea fiecărui subproiect este determinată de realizarea în proporție de 100% a investiţiei în cauză folosind echipamentele și materialele conform specificaţiilor tehnice și cu realizarea economiilor de energie din Planul de Utilizare Rațională a Energiei.
 • Grantul UE va fi virat către beneficiar de Instituția Financiară Participantă, după validarea de către Consultantul Verificator.
 
 
Și acestea sunt doar beneficiile inițiale pentru investițiile în eficiență energetică și energie regenerabilă.
Energia durabilă poate aduce companiei dumneavoastră un plus de competitivitate deoarece:
 • Eficiența energetică reduce permanent facturile de energie …veți cumpăra mai puțină energie.
 • Energia regenerabilă folosește resurse neconvenționale cum ar fi: soarele, apa, energia geotermală.
 
Mai multe beneficii pentru RoSEFF se regăsesc în diagrama de mai sus elaborată de către BERD – instituție ce derulează Facilități de Finanțare a Energiei Durabile în peste 20 țări - mai multe detalii pe www.ebrdseff.com.
 
Pentru informații suplimentare, vă rugăm să consultați Normele de acordare a stimulentelor RoSEFFsau să contactați Help Desk RoSEFF - 031 224 8104, seff@seff.ro
 
Printează această pagină