UE BERD Facilitate de Finanțare a Energiei Durabile pentru IMM din Romania

 • Finanțare
 • Consultanță tehnică gratuită
 • Granturi UE
 
pentru Eficiență Energetică și Energie Regenerabilă
 
Furnizori
Producătorii, furnizorii și instalatorii pot înregistra produse și servicii ce promovează eficiența energetică și energia regenerabilă spre a deveni eligibile pentru finanțare prin RoSEFF.
ÎNREGISTRAREA E GRATUITĂ!
Finanțatori
Instituții Financiare Participante
brc
brd
brd
unicredit
Urmărește-ne pe
Facebook linkedin
Parteneri


Tractabel Engineering
SBI
ROMNET

Newsletter RoSEFF
Despre noi

 UE BERD Facilitate de Finanțare a Energiei Durabile pentru IMM din România (RoSEFF) a fost un program de finanțare adresat întreprinderilor mici și mijlocii (IMM) și asociațiilor de locatari pentru investiții în eficiență energetică și soluții tehnice ce promovează energia regenerabilă. Pe întreaga perioadă a desfășurării (2012-2015) sale, prin RoSEFF  au fost finanțate 341 de proiecte în sumă de 57 milioane de Euro prin Instituțiile Financiare Participante cu o valoare totală a investițiilor de 68 milioane de Euro.

Principalele părți implicate în programul RoSEFF au fost:
Uniunea Europeană
 • Uniunea Europeană (UE) ca și principal sponsor pentru RoSEFF, a acordat o sumă nerambursabilă pentru operarea facilității de finanțare și a plătit stimulentele (granturi UE) de până la 15% din valoarea finanțată pentru IMM-urile care au investit în eficiență energetică și în energie regenerabilă.

Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare

 • BERD a acordat împrumuturi celor patru Instituțiilor Financiare Participante din România, care la rândul lor au acordat credite clienților lor care au investit în eficiență energetică și în energie regenerabilă.
 • BERD operează mai multe facilități de finanțare care promovează energia durabilă (SEFF-uri) în peste 24 de țări - www.ebrdseff.com.
 • RoSEFF este una dintre cele trei facilități (SEFF) din România: MFFEE (destinată municipalităților), EEFF (destinată companiilor private) - www.eeff.ro și această facilitate RoSEFF destinată IMM.

Instituțiile Financiare Participante (IFP)

 • IFP au fost reprezentate de patru bănci românești (BCR, BRD, BT, UniCredit Bank) care au împrumutat de la BERD pentru a-și credita clienții IMM în investițiile în energie durabilă

Consultantul de Proiect - consorțiu condus de Tractebel Engineering S.A.

Consorțiul a gestionat RoSEFF sub un contract cu BERD și a fost compus din:
 • Tractebel Engineering – care a manageriat programul RoSEFF și a oferit consultanță tehnică.
 • Enclude Solution (former Shorebank International) care a sprijinit Instituțiile Financiare Participante în RoSEFF în implementarea acestui program.
 • Romnet Creative –  ce a realizat activitățile de marketing și publicitate pentru RoSEFF.

Consultantul Verificator - MWH SpA (Italia)

Consultantul verificator a avut rolul de a:
 • Verifica dacă investiţiile au fost implementate corect și dacă s-au efectuat conform Planului de Utilizare Rațională a Energiei (engl. Rational Energy Utilisation Plan - REUP) elaborat de Tractebel Engineering în cazul proiectelor de  investiții complexe, finanțate prin programul RoSEFF; și de a
 • Elabora un raport de verificare, în baza căruia IFP-urile au acordat grantul UE.

Întreprinderi Mici și Mijlocii (IMM)

 • IMM din sectorul privat care au beneficiat de împrumuturi, granturi UE și consultanță tehnică gratuită în cadrul RoSEFF.
 • IMM-urile din sectorul privat -  au fost definite conform legilor UE ca fiind instituții cu un număr de angajați  mai mic de 250 și o cifră de afaceri mai mică de 50 milioane Euro sau active mai mici de 43 milioane Euro.

  Asociațiile de locatari

 • Majoritatea asociațiilor de locatari au fost considerate IMM în cadrul proiectului RoSEFF și au avut posibilitatea de a împrumuta bani și beneficia de un grant UE pentru investiţiile considerate eligibile, dar nicio asociație de locatari nu a aplicat în cadrul RoSEFF.

  Producătorii de tehnologii eficiente energetic și regenerabile

 • Producătorii de tehnologii eficiente energetic și energie regenerabilă care au întrunit condițiile de eligibilitate impuse de RoSEFF au fost invitați să-și înscrie echipamentele pe Lista Echipamentelor și Măsurilor  Eligibile - LEME
 • IMM-urile care au investit prin intermediul unui împrumut RoSEFF de până la 250.000 de Euro în tehnologiile ce au fost listate pe lista LEME au eligibile automat să beneficieze de un grant UE.

  Furnizori și instalatori de tehnologii eficiente și energie regenerabilă

 • Furnizorii autorizați de producător și instalatorii calificați aferenți tehnologiilor incluse în LEME au putut fi incluși pe Lista Furnizorilor și Instalatorilor de Echipamente LESI.

 

top Printează această pagină